This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Livet er kort; Spill bridge!

Parturnering eller lagturnering?

Spillet er henta fra Bodø Bridgeklubb/Lyn 6. oktober 2005
xx
Qxx
J10x
Q98xx

AKQx
AKx
AKx
10xx

Meldingsførløpet går greit med et naturlig system:

Pass2 Pass2
Pass2NT Pass3NT

Utspill liten hjerter. Du stikker på handa og prøver sjølsagt å godspille kløverfargen ved å spille kløver 10 fra handa. Dessvere, øst stikker med knekten og returnerer hjerter som du stikker på handa. Utspillet og østs tilbakespill viser at vest har 4 og øst 3 hjerter.Du ser nå at du ikke klarer å godspille kløverfargen før bordets hjerterinntak er blåst bort. Du har 8 toppstikk, og kan få det niende med en vellykket ruterfinesse. Men, det har jo ingen hast. Først kan det kanskje være greit å bryte fiendens forbindelser, så du spiller en ny kløver. Øst sikker også denne, og vest viser at han har dobbel kløver. Ny hjerter spilles til bordets dame og du er inne på bordet for kanskje for siste gang. Tid for analyse!
Du må anta at vest har spilt ut fra sin lengste farge, det vil si at han må ha fordelinga 4-4-3-2 eller 4-3-4-2

LAGKAMP:
Du kan nå velge å bruke din 50%-sjanse ved å ta ruterfinesse. Men, om vest har fordelinga 4-4-3-2 kan du nå spille 4 ganger spar og vest kan ta et sparstikk og et hjerterstikk før han gir deg det niende i ruter. Har øst 4 spar kan han ta et kløverstikk og et sparstikk før han må spille ruter, noe som gir deg det niende stikket om han har ruter dame. Har han den ikke sammen med fire spar kan kontrakten aldri vinnes.

Konklusjon:
I lagkamp gir deg deg ca 70% vinnersjanse ved å spille 4 ganger spar når du er inne på bordet på hjerter dame, hvilket er det beste du kan gjøre.

PARTURNERING
I parturnering blir vurderinga annerledes. Du ser at du har fått et vondt utspill, uten hjerter ut har du gode sjanser til 10 stikk ettersom du har inntak for å hente kløveren. Du er i en standardkontrakt og 9 stikk vil kanskje gi maks 35-40% skåre. Eneste sjanse for plusspill vil nå være at øst sitter med disse korta
xxx
xxx
Qxxx
AKJ

Når du nå er inne i bordet på hjerter dame må du spille tre ganger spar og så spille inn øst i kløver. Han må da spille deg inn i bordet på ruter knekt og du får henta kløverstikka dine og du får 10 sikk som majoriteten i salen. Da kortfordelinga i det aktuelle spillet var

    xx  
    Qxx  
    J10x  
    Q98xx  
  xxxx Jxx
  Jxxx xxx
  xxx Qxxx
  xx AKJ
    AKQx  
    AKx  
    AKx  
    10xx  

blir du belønna med et spill på 60-65% skore etter en god parturneringsanalyse. Som fordelinga viser er forøvrig ruter i utspill det eneste som holder spillefører nede på 9 stikk.

Om dette ikke lykkes og vest har ruter dame, går du beit. Det eneste som da skjer at et dårlig spill blir et litt dårligere spill, men i det lange løp er vel dette vinnende parturneringsteknikk?

Cato Nergård "On Deduction"

Albert Dormer har skrevet ei meget bra bridgebok "Dormer on Deduction". Den unge (og fortsatt lovende?) Cato Nergård har fortalt om dette spillet fra SparEss 8.10.2005, og han har tydeligvis lest og lært av ovenfornevnte bok.

Meldingsførløpet gikk slik med Cato i Sør og ringrevene Sverre Hansen og Per Hafnor ØV:

11 Dobler*pass
1NT**pass 3NTpass
passpass

* = Negativ dobling
** = Lover ikke sparhold

Du får i utspill spar dame og ser at du har følgende kort til disposisjon:
(Spillet er vridd nitti grader)
AK
10xxx
KJ9
K10xx

985
AQx
Axx
A9xx

Dette ser jo greit ut tenker du, alt ligger jo til rette for ei vellykka ruterfinesse..men ingen hast vi får begynne med kløveren tenkte Cato. Som sagt så gjort. Kløver konge (Vest kan jo ha singel honnør) og liten kløver til esset...begge følger farge. Tredje kløverrunde stikker Vest(!) med kløver dame, mens Øst saker ruter 6. Spar knekt tilbake fra vest til bordets konge, alle følger farge. Nå blir det spilt kløver til handa, Øst saker spar(!), mens Vest saker hjerter 2.

Tid for deduksjon (Cato sier):

Det jeg nå visste, var at Per hadde igjen 3 spar og 4 røde kort. Åtte stikk er klare, men skal det niende komme på ruterkutt, hjerterkutt (mindre sannsynlig ut fra meldingsforløpet) eller...???
Da Per spilte spar knekt tilbake etter å ha fått kløverstikket, måtte det være et klart signal om hjerterstyrke. At han i tillegg hadde råd til i det heletatt å sake hjerter må vise at han har minst to igjen. Ruterfinesse......???? Nei hvorfor det. Per har jo maks to ruter så nå er det bare å spille ruter til kongen og ruter tilbake til esset. Inga dame faller...neivel. Da får Per bli innspilt i spar da..

I praksis tok Per sine sparstikk og pakka korta ned i mappa.....
Ingen sa et ord.....