This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Fjellvandring på Korsika!
Les meir om Korsika og vår vandring


Korsika

Sommeren 1999 var kollega ved Meråker videregående skole Kjell Olav Strømsøyen og jeg på 2 ukers vandring i Korsikas fjellverden. Vandringa foregikk stort sett mellom 1600 og 2200 meter over havet. Været var strålende fint og naturen med flora og fauna gjorde turen til en fantastisk opplevelse.