This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Fjellvandring på Korsika!

Dag 8

Fra Refuge de Manganu bars det oppover i et steinete terreng. Vi passerte isbreen de Capitellu på 2225m. Her var det flere partier hvor en måtte klatre over avgrunnen men det var slått inn bolter i fjellet så det var greit å holde seg fast. Det finnes muligheter å ta en avstikker til Bergeries diE Grotelle og forbi Lac de Melo. ( Melo- sjøen ).
Vi fortsetter og passerer Bocca Rinosa som ligger på 2150m og som ligger i fjellmassivet Col de la Haute Route. Vi kom da frem til Refuge de Petra Piana.


Bocca Rinosa. Vi kom over fjellet ved isbreen lengst til høyre på bildet.